Kursy i szkolenia dające uprawnienia na wózki widłowe - Poznań

Nasza firma organizuje wyspecjalizowane szkolenia zawodowe w obszarze: kursy na wózek widłowy i na operatora sprzętu specjalistycznego w Poznaniu. W skład oferty BHP-KOMPLEX wchodzą zajęcia z zakresu prawidłowej obsługi różnych typów pojazdów. Każdy zrealizowany przez nas kurs przygotowuje kandydata do egzaminu na operatora wózków widłowych, które przeprowadzane są przez komisję UDT. Nauka w naszym ośrodku zaowocuje zdobyciem przydatnych umiejętności, które ułatwią znalezienie dobrej pracy nie tylko w Poznaniu, ale w całym kraju!

Profesjonalna kadra instruktorów, życzliwa atmosfera podczas kursów na wózek widłowy

Nasze atuty to doskonały zespół dydaktyczny oraz rozbudowane. Doświadczeni trenerzy przeprowadzą fachowe szkolenia na wózek widłowy jezdniowy oraz magazynowy. Nasze specjalistyczne kursy to zawsze przystępnie podana wiedza oraz duża ilość zajęć praktycznych w atrakcyjnej cenie. Oferta na kurs na wózek widłowy kierowana jest do klientów indywidualnych oraz firm z Poznania i okolic. W przypadku grup zorganizowanych, możemy zrealizować nasz program w siedzibie pracodawcy na terenie miasta Poznań lub w najbliższym sąsiedztwie.

Proponowana przez nas oferta szkoleń na wózek widłowy w Poznaniu, stanowi poniekąd odpowiedź na aktualną sytuację na rynku pracy. Zdobywanie nowych umiejętności oraz uprawnień pozwala bowiem zwiększyć szanse na znalezienie dobrze płatnego zatrudnienia. Wszystkie osoby wybierające kurs na widłowe wózki, organizowany przez naszą firmę, istotnie mogą poprawić swoją sytuację zawodową.

Od 10.08.2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Zgodnie z nim, zaświadczenie+imienne zezwolenie zachowuje ważność do poniższych terminów (to jest czas na uzupełnienie o uprawnienia UDT). Należy zaznaczyć, że terminy te obowiązują jedynie, jeśli kontynuujemy pracę w zakładzie, gdzie wydano nam zezwolenie imienne przed datą podaną w przepisach (sierpień 2018). Jeżeli pracownik zmieni zakład pracy, to zaświadczenie automatycznie traci ważność!!! W praktyce: od sierpnia 2018 r. nie możemy zatrudnić pracownika do obsługi wózka na podstawie zaświadczenia (!) tylko uprawnienie UDT.

Dotychczasowe uprawnienia wydane na podstawie zaświadczenia oraz imienne zezwolenia, w zależności od tego, w którym roku zostały wydane, zachowują ważność do:

 • wystawione do dnia 31.12.2004 r. ważne są maksymalnie do 31.12.2023 r.
 • wystawione do dnia 31.12.2014 r. ważne są maksymalnie do 31.12.2026 r.
 • wystawione do dnia 1.01.2015 r. ważne maksymalnie do 31.12.2027 r.

Program kursu, czyli czego nauczy się uczestnik szkolenia

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem, posiadamy opracowane programy szkoleniowe zatwierdzone przez UDT.

Cena naszego kursu na wózek widłowy odbywający się w Poznaniu obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i ćwiczenie umiejętności praktycznych. Kurs jest realizowany na podstawie wymagań Urzędu Dozoru Technicznego. Kursant w czasie szkolenia na wózek widłowy (jak i podczas innych organizowanych przez nas kursów na operatorów specjalistycznych maszyn) zdobędzie wszystkie informacje niezbędne do posługiwania się sprzętem w sposób bezpieczny i sprawny.

Kategorie uprawnień:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (byłe II WJO);
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (byłe I WJO);
 • wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane np.paleciak z napędem (byłe III WJO).

W kategorii pierwszej wyróżnia się dwa typy specjalistycznych szkoleń:

 • Kurs na wózek specjalizowany – ładunek podnoszony wraz z operatorem (I WJO);
 • Szkolenia na wózki specjalizowane – ładowarki teleskopowe (IWJO).

Szczegółowy zakres kursu:

 • przepisy ogólne,
 • budowa i funkcjonowanie zespołów roboczych różnych typów wózka jezdniowego i magazynowego,
 • dokumentacja techniczna,
 • obowiązki operatora wózka widłowego,
 • podstawy ładunkoznawstwa,
 • obowiązujące przepisy BHP i bezpieczeństwa pożarowego,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • zasady wymiany butli gazowej w wózkach,
 • zasady poruszania się wózkiem po terenie zakładu pracy,
 • praktyczna nauka jazdy wózkiem pod okiem specjalisty.

Jakie są możliwości po odbytym szkoleniu?

Po ukończeniu naszego specjalistycznego szkolenia kursant, przystępuje do egzaminu przed komisją UDT. Samo ukończenie kursu bowiem, w świetle obowiązujących przepisów, nie stanowi uprawnienia do obsługi takich pojazdów. Konieczny więc jest egzamin. Po pomyślnej weryfikacji Urząd wydaje stosowne zaświadczenie, dzięki któremu kursant będzie mógł zostać operatorem wózka widłowego, więc z pewnością cena kursu szybko się mu zwróci.

My wszystko robimy — kursant o nic nie musi się martwić. Przychodzi tylko na kurs, opłata zawiera szkolenie oraz egzamin UDT.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych wybranych kategorii.

Dla kogo jest kurs na wózki widłowe?

Obsługą wózków jezdniowych mogą zajmować się jedynie osoby, które ukończyły 18 lat. Dlatego też nasze szkolenia polecamy:

 • absolwentom i uczniom szkół zawodowych, którzy osiągnęli wymagany wiek,
 • pracownikom magazynów, hurtowni i wszystkich zakładów pracy, w których wykorzystuje się wózki widłowe,
 • każdemu, kto chce podnieść kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

BHP-KOMPLEX z Poznania – zaprasza do zapoznania się z naszą pełną ofertą edukacyjną kursów dających możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu, którego pomyślne ukończenie uprawnia do prowadzenia wózka widłowego – dla osób indywidualnych, firm i instytucji z Poznania i okolic!

Zaufali Nam