Kursy i szkolenia dające uprawnienia na wózki widłowe - Poznań

Nasza firma organizuje wyspecjalizowane szkolenia zawodowe w obszarze: kursy na wózek widłowy i na operatora sprzętu specjalistycznego w Poznaniu. W skład oferty BHP-KOMPLEX wchodzą zajęcia z zakresu prawidłowej obsługi różnych typów pojazdów. Każdy zrealizowany przez nas kurs przygotowuje kandydata do egzaminu na operatora wózków widłowych, które przeprowadzane są przez komisję UDT. Uzyskane uprawnienia są ważne na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nauka w naszym ośrodku zaowocuje zdobyciem przydatnych umiejętności, które ułatwią znalezienie dobrej pracy nie tylko w Poznaniu, ale w całym kraju oraz za granicą!

Profesjonalna kadra instruktorów, życzliwa atmosfera podczas kursów na wózek widłowy

Nasze atuty to doskonały zespół dydaktyczny oraz rozbudowane zaplecze sprzętowe. Udostępnimy Państwu nowoczesne pojazdy w doskonałym stanie technicznym. Doświadczeni trenerzy przeprowadzą fachowe szkolenia na wózek widłowy jezdniowy oraz magazynowy. Nasze specjalistyczne kursy to zawsze przystępnie podana wiedza oraz duża ilość zajęć praktycznych w atrakcyjnej cenie. Oferta na kurs na wózek widłowy kierowana jest do klientów indywidualnych oraz firm z Poznania i okolic. W przypadku grup zorganizowanych, możemy zrealizować nasz program w siedzibie pracodawcy na terenie miasta Poznań lub w najbliższym sąsiedztwie. Jak wspomnieliśmy, zapewniamy atrakcyjne ceny, zaś dodatkowym atutem jest możliwość wnoszenia opłat za naukę w korzystnym systemie ratalnym.

Proponowana przez nas oferta szkoleń na wózek widłowy w Poznaniu, stanowi poniekąd odpowiedź na aktualną sytuację na rynku pracy. Zdobywanie nowych umiejętności oraz uprawnień pozwala bowiem zwiększyć szanse na znalezienie dobrze płatnego zatrudnienia. Wszystkie osoby wybierające kurs na widłowe wózki, organizowany przez naszą firmę, istotnie mogą poprawić swoją sytuację zawodową.

Program kursu, czyli czego nauczy się uczestnik szkolenia

Jesteśmy jednostką szkoleniową wpisaną do rejestru Akademii UDT i posiadamy wydany przez nich program, dzięki czemu każdy kursant ma pewność, że uzyska niezbędną wiedzę, wymaganą w czasie egzaminu. Należy wspomnieć, że wraz z nowym rozporządzeniem, dostęp do takich programów posiadają przede wszystkim ośrodki widniejące w ww. spisie lub też posiadające program z akredytacją UDT.

Cena naszego kursu na wózek widłowy odbywający się w Poznaniu obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i ćwiczenie umiejętności praktycznych. Kurs jest realizowany na podstawie wymagań Urzędu Dozoru Technicznego. Kursant w czasie szkolenia na wózek widłowy (jak i podczas innych organizowanych przez nas kursów na operatorów specjalistycznych maszyn) zdobędzie wszystkie informacje niezbędne do posługiwania się sprzętem w sposób bezpieczny i sprawny. Poza tym nasz kurs jest wstępem do zyskania szerszych uprawnień.

Szczegółowy zakres kursu:

 • przepisy ogólne,
 • budowa i funkcjonowanie zespołów roboczych różnych typów wózka jezdniowego i magazynowego,
 • dokumentacja techniczna,
 • obowiązki operatora wózka widłowego,
 • podstawy ładunkoznawstwa,
 • obowiązujące przepisy BHP i bezpieczeństwa pożarowego,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • zasady wymiany butli gazowej w wózkach,
 • zasady poruszania się wózkiem po terenie zakładu pracy,
 • praktyczna nauka jazdy wózkiem pod okiem specjalisty.

Jakie są możliwości po odbytym szkoleniu?

Po ukończeniu naszego specjalistycznego szkolenia kursant, w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego, powinien złożyć we właściwym oddziale terenowym UDT wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Samo ukończenie kursu bowiem, w świetle obowiązujących przepisów, nie stanowi uprawnienia do obsługi takich pojazdów. Konieczny więc jest egzamin, który odbywa się przed komisją UDT. Po pomyślnej weryfikacji Urząd wydaje stosowne zaświadczenie, dzięki któremu kursant będzie mógł zostać operatorem wózka widłowego, więc z pewnością cena kursu szybko się mu zwróci.

My wszystko robimy – kursant o nic nie musi się martwić. Przychodzi tylko na kurs, opłata zawiera szkolenie oraz egzamin UDT.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych wybranych kategorii.

Po szkoleniu w BHP-KOMPLEX w Poznaniu, a także po zdobyciu wyżej opisanego zaświadczenia, kursant uzyskuje kwalifikację zawodową Urzędu Dozoru Technicznego.

W tym miejscu należy nadmienić, że do tej pory dozwolone imienne nie będą już więcej wydawane, a te, które do tej pory zostały wystawione, tracą ważność w następujących terminach:

 • wystawione do 31 grudnia 2004 roku – nie później niż 31 grudnia 2019 r.,
 • wystawione do 31 grudnia 2014 roku – nie później niż 31 grudnia 2020 r.,
 • wystawione do 1 stycznia 2015 roku – nie później niż 31 grudnia 2021 r.

Nie mniej istotny jest fakt, że UDT nie będzie też dłużej udostępniał programów szkoleniowych dla operatorów wózków jezdniowych. Dlatego też tak ważne jest odbycie szkolenia w zarejestrowanym w Akademii UDT ośrodku i staranie się o zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

BHP-KOMPLEX z Poznania nie tylko widnieje w tym spisie, ale również posiada programy szkoleniowe, odpowiadające podstawie programowej UDT, m.in.: Obsługa wózków unoszących, Obsługa wózków jezdnych platformowych, ciągnikowych, pchających, a także Bezpieczne użytkowanie butli.

W naszej ofercie znajdują się również zgodne z Ustawą o Dozorze Technicznym programy szkoleniowe, oparte na materiale programowym Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, a wśród nich:

 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z mechanicznym napędem podnoszenia kat. I WJO,
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych kat. II WJO,
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia sterowanych z poziomu roboczego i zdalnie sterowanych kat. III WJO.

Dla kogo jest kurs na wózki widłowe?

Obsługą wózków jezdniowych mogą zajmować się jedynie osoby, które ukończyły 18 lat. Dlatego też nasze szkolenia polecamy:

 • absolwentom i uczniom szkół zawodowych, którzy osiągnęli wymagany wiek,
 • pracownikom magazynów, hurtowni i wszystkich zakładów pracy, w których wykorzystuje się wózki widłowe,
 • każdemu, kto chce podnieść kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

BHP-KOMPLEX – zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą edukacyjną kursów dających możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu, którego pomyślne ukończenie uprawnia do prowadzenia wózka widłowego – dla osób indywidualnych, firm i instytucji z Poznania i okolic!

Zaufali Nam