Obsługa BHP – ocena ryzyka zawodowego

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw nie posiada własnej, wyspecjalizowanej jednostki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Nasza firma szkoleniowo-doradcza zapewnia klientom z Poznania i okolic pełnowymiarowy outsourcing usług BHP. Asortyment naszych realizacji dotyczy między innymi aspektów takich jak ocena ryzyka zawodowego. Według aktualnych przepisów prawnych*, zadanie to spoczywa na pracodawcach. Z myślą o kompleksowym wsparciu naszych klientów, zrealizujemy działania związane z identyfikacją zagrożeń na danym stanowisku. Każdorazowo, po zakończeniu takiego audytu, sporządzimy wymaganą ustawowo dokumentację. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z realizowaną przez nas usługą – ocena ryzyka zawodowego Poznań.

Rzetelna analiza podstawą dla działań zapobiegawczych

Diagnoza aktualnego stanu BHP w danej firmie czy instytucji będzie dla nas wiarygodnym źródłem, w oparciu o które opracujemy plan prewencyjny. Podczas jego realizacji uwzględnimy czynniki szkodliwe, prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków, faktyczne ryzyko związane z zakresem obowiązków, czy też dokładną specyfikę rozmaitych grup pracowniczych. Finalnie, uświadomimy Państwa firmowy zespół w zakresie potencjalnych źródeł niebezpieczeństwa, organizując dla nich pakiet profesjonalnych szkoleń.

Współpraca oparta na zaufaniu

Działania z zakresu oceny ryzyka zawodowego to istotny fundament bezpieczeństwa w każdej firmie. Jeśli tworzycie nowe stanowiska pracy bądź wprowadzacie nowe technologie czy środki ochronne, potrzebna będzie ponowna diagnoza ewentualnych zagrożeń. Zapraszamy do kontaktu – dobierzemy dla Państwa ofertę na miarę Waszych indywidualnych potrzeb.

* Podstawa prawna: art. 226 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650)

Zaufali Nam