Obsługa BHP – ocena ryzyka zawodowego

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw nie posiada własnej, wyspecjalizowanej jednostki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z oceną zagrożeń dla pracowników, ich bezpieczeństwem i higieną pracy. Tymczasem każdy zawód jest związany z pewnym ryzykiem. Dlatego nasza firma szkoleniowo-doradcza zapewnia klientom z Poznania i okolic pełnowymiarowy outsourcing usług BHP. Zajmujemy się między innymi profesjonalną oceną ryzyka zawodowego. Według aktualnych przepisów prawnych*, zadanie zadbania o właściwe bezpieczeństwo pracowników spoczywa na pracodawcach. My pozwalamy im ten obowiązek profesjonalnie wypełnić. I z myślą o kompleksowym wsparciu naszych klientów, zrealizujemy działania związane z identyfikacją zagrożeń na konkretnym stanowisku w danej firmie. Każdorazowo, po zakończeniu takiego audytu, sporządzimy wymaganą ustawowo dokumentację. Dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się z realizowaną przez nas usługą wszystkich pracodawców z Poznania i okolic.

Rzetelna analiza podstawą dla działań zapobiegawczych – ocena ryzyka

Diagnoza aktualnego stanu BHP i ocena sytuacji związanej z ryzykiem zawodowym w danej firmie czy instytucji z Poznania będzie dla nas wiarygodnym źródłem, w oparciu o które opracujemy dla niej plan prewencyjny. Podczas jego realizacji uwzględnimy czynniki szkodliwe, prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków, faktyczne ryzyko związane z zakresem obowiązków, czy też dokładną specyfikę rozmaitych grup pracowniczych. Finalnie, uświadomimy Państwa firmowy zespół w zakresie potencjalnych źródeł niebezpieczeństwa, organizując dla niego pakiet profesjonalnych szkoleń (oferujemy dojazd do Państwa firmy w Poznaniu lub szkolenia w naszym ośrodku). Ukończenie owych szkoleń przez pracowników Państwa firmy znacznie zwiększy ich poziom bezpieczeństwa, zminimalizuje ryzyko wypadku i pozwoli Państwa przedsiębiorstwu znaczenie sprawniej funkcjonować.
Naszym atutem jest sporządzenie oceny ryzyka zawodowego przy zagrożeniu substancjami chemicznymi oraz obliczenie wydatku energetycznego na stanowisku pracy.

Współpraca oparta na zaufaniu Obsługa BHP Poznań

Działania z zakresu oceny ryzyka zawodowego to istotny fundament bezpieczeństwa w każdej firmie. Jeśli tworzycie nowe stanowiska pracy bądź wprowadzacie nowe technologie czy środki ochronne, potrzebna będzie ponowna diagnoza ewentualnych zagrożeń. Zapraszamy do kontaktu – dobierzemy dla Państwa ofertę na miarę Waszych indywidualnych potrzeb.

* Podstawa prawna: art. 226 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650)

Zaufali Nam