Obsługa BHP – ocena ryzyka zawodowego

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw nie posiada własnej, wyspecjalizowanej jednostki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z oceną zagrożeń dla pracowników, ich bezpieczeństwem i higieną pracy. Tymczasem każdy zawód jest związany z pewnym ryzykiem. Dlatego nasza firma szkoleniowo-doradcza zapewnia klientom z Poznania i okolic pełnowymiarowy outsourcing usług BHP. Zajmujemy się miedzy innymi profesjonalną oceną ryzyka zawodowego. Według aktualnych przepisów prawnych*, zadanie zadbania o właściwe bezpieczeństwo pracowników spoczywa na pracodawcach. My pozwalamy im ten obowiązek profesjonalnie wypełnić. I z myślą o kompleksowym wsparciu naszych klientów, zrealizujemy działania związane z identyfikacją zagrożeń na konkretnym stanowisku w danej firmie. Każdorazowo, po zakończeniu takiego audytu, sporządzimy wymaganą ustawowo dokumentację. Dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się z realizowaną przez nas usługą wszystkich pracodawców z Poznania i okolic.

Rzetelna analiza podstawą dla działań zapobiegawczych – ocena ryzyka

Diagnoza aktualnego stanu BHP i ocena sytuacji związanej z ryzykiem zawodowym w danej firmie czy instytucji z Poznania będzie dla nas wiarygodnym źródłem, w oparciu o które opracujemy dla niej plan prewencyjny. Podczas jego realizacji uwzględnimy czynniki szkodliwe, prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków, faktyczne ryzyko związane z zakresem obowiązków, czy też dokładną specyfikę rozmaitych grup pracowniczych. Finalnie, uświadomimy Państwa firmowy zespół w zakresie potencjalnych źródeł niebezpieczeństwa, organizując dla niego pakiet profesjonalnych szkoleń (oferujemy dojazd do Państwa firmy w Poznaniu lub szkolenia w naszym ośrodku). Ukończenie owych szkoleń przez pracowników Państwa firmy znacznie zwiększy ich poziom bezpieczeństwa, zminimalizuje ryzyko wypadku i pozwoli Państwa przedsiębiorstwu znaczenie sprawniej funkcjonować.

Współpraca oparta na zaufaniu Obsługa BHP Poznań

Działania z zakresu oceny ryzyka zawodowego to istotny fundament bezpieczeństwa w każdej firmie. Jeśli tworzycie nowe stanowiska pracy bądź wprowadzacie nowe technologie czy środki ochronne, potrzebna będzie ponowna diagnoza ewentualnych zagrożeń. Zapraszamy do kontaktu – dobierzemy dla Państwa ofertę na miarę Waszych indywidualnych potrzeb.

* Podstawa prawna: art. 226 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650)

Zaufali Nam