Kurs i szkolenia na operatora wózka specjalistycznego

Profesjonalne szkolenia na operatora wózka specjalistycznego, organizowane przez nas w Poznaniu, prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy opierają kurs na własnym, długoletnim doświadczeniu oraz nowoczesnym sprzęcie spełniającym normy obowiązujące w Polsce, oraz na terenie Unii Europejskiej. Program szkolenia wydany przez ODK w Mysłowicach i uzgodniony z UDT w oparciu o przepisy art 37 pkt 14 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

W kategorii IWJO wyróżnia się dwa typy specjalistycznych szkoleń: na kabinę unoszoną wraz z operatorem i na ładowarki teleskopowe.

 Kurs na wózek specjalizowany – ładunek podnoszony wraz z operatorem (I WJO)

Operator sprzętu specjalistycznego, który skończy nasz kurs, po zdaniu państwowego egzaminu, przeprowadzonego przez komisję UDT, będzie miał uprawnienia do obsługi wózków podnośnikowych specjalizowanych z kabiną (gdzie podnoszony jest zarówno ładunek, jak i operator). Są to wózki widłowe o szczególnej konstrukcji, która pozwala na precyzyjne umieszczenie towaru nawet na kilkunastometrowych regałach. Wszystko dzięki temu, że główny ruch roboczy powoduje jednoczesne podnoszenie lub opuszczanie elementu nośnego ładunku oraz kabiny z operatorem.

Kurs na operatora wózka specjalistycznego to oferta przeznaczona dla firm, uczniów oraz klientów indywidualnych z Poznania i okolic. Aby móc przystąpić do tego kursu, należy spełniać dwa warunki:

 • mieć ukończoną szkołę podstawową,
 • skończyć 18 lat.

Po szkoleniu operatora wózka specjalistycznego oraz zdaniu z powodzeniem egzaminu państwowego, każdy kursant otrzymuje stosowne zaświadczenie z właściwego oddziału UDT. Kursant, otrzymując zaświadczenie w formie plastikowej karty, zyskuje bezterminowe uprawnienia do kierowania wózkiem jezdniowym kategorii IWJO, w tym przypadku specjalizowanym z kabiną podnoszoną wraz z operatorem.

Ponieważ wózki widłowe są wykorzystywane niemal w każdym przedsiębiorstwie, w którym konieczny jest transport ładunków na krótkich odcinkach, osoba, która zyskała uprawnienia, będzie mogła pracować m.in. w: magazynach, fabrykach, firmach spedycyjnych, obiektach handlowych, placach budowy, portach czy w sektorze leśnym.

Szkolenia i kursy operatora sprzętu specjalistycznego w Poznaniu

W obowiązkowym programie szkolenia na operatora wózka specjalistycznego, który, wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra i Rozwoju Finansów, znajdują się wszystkie informacje potrzebne do bezpiecznego i sprawnego posługiwania się sprzętem. Każdy kursant zyskuje zarówno szereg umiejętności praktycznych, jak i solidne podstawy wiedzy teoretycznej. Program obejmuje:

 • omówienie cech charakterystycznych wózka specjalistycznego z ładunkiem podnoszonym wraz z operatorem,
 • omówienie skuteczności wózka, a także jego udźwigu nominalnego oraz parametrów eksploracyjnych,
 • przedstawienie budowy oraz działania zespołów roboczych
 • informacje dotyczące czynności operatora wózka specjalizowanego.

Kurs obejmuje godziny teorii oraz praktyki pod okiem wykwalifikowanego specjalisty z wieloletnim doświadczeniem w pracy na wózkach specjalizowanych z kabiną podnoszoną wraz z ładunkiem.

 Szkolenia na wózki specjalizowane – ładowarki teleskopowe (IWJO)

W czasie kursu na operatora wózka specjalistycznego istnieje możliwość skorzystania z takiej oferty, która uprawnia do obsługi ładowarki teleskopowej. Jest to szczególny rodzaj wózków specjalizowanych – wózek podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem. Ma szerokie zastosowanie, dzięki któremu osoby korzystające z tego rodzaju szkolenia zyskują uniwersalne uprawnienia. Ładowarki mogą być bowiem wyposażone w:

 • platformę do podnoszenia ludzi,
 • chwytaki do bel,
 • łyżkę ładowarkową,
 • widły do palet,
 • zamiatarki.

Taka specyfikacja sprawia, że ładowarka teleskopowa może być stosowana do załadunku oraz rozładunku, instalowania oświetlenia czy prac na wysokościach, np. montażu elementów konstrukcyjnych. Co ważne, można wyróżnić podział ładowarek ze względu na konstrukcje podwozia i nadwozia, a także rodzaj napędu i sposób zmiany kierunku jazdy.

Konstrukcja podwozia to podział, dzięki któremu odróżniamy ładowarki kołowe przegubowe oraz ładowarki kołowe sztywno ramowe. Podział ze względu na konstrukcję nadwozia pozwala na wyróżnienie ładowarek, w których nadwozie nie obraca się względem podwozia (nieobrotowe) oraz takie, gdzie istnieje możliwość obrotu nadwozia (obrotowe). Wyróżniamy także ładowarki teleskopowe z hydrostatyczno-mechanicznym napędem zespołu jazdy oraz z napędem hydrokinetyczno-mechanicznym – to podział ze względu na napęd zespołu jazdy. Ostatnie rozróżnienie – ze względu na sposoby zmiany kierunku jazdy – skutkuje trzema rodzajami ładowarek: gdy kieruje się czterema kołami, gdy kierowanie możliwe jest tylko przednimi kołami oraz gdy maszyna jest kierowana na ukos (tzw. „ruch kraba”).

Kurs na operatora tego wózka specjalistycznego dotyczy tych osób, które spełniają dwa warunki: mają ukończoną szkołę podstawową oraz są pełnoletnie. To kompleksowa propozycja dla osób prywatnych oraz firm z rejonu Poznania.

Osoba, która zdobędzie uprawnienia operatora sprzętu specjalistycznego, otrzymuje po szkoleniu oraz zdanym egzaminie zaświadczenie ważne na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki temu kursant będzie miał bezterminowe uprawnienia do kierowania wózkiem jezdniowym podnośnikowym specjalizowanym z ładowarką teleskopową.

Pozytywnie zakończone szkolenie, a także uzyskane z UDT zaświadczenie, pozwalają kursantom na podjęcie pracy w takich miejscach jak: centra logistyczne, gospodarstwa rolne oraz porty, magazyny, place budowy.

Profesjonalne szkolenie obejmuje:

 • informacje o typach wózków oraz ich budowie,
 • dane o charakterystyce technicznej wybranych ładowarek teleskopowych,
 • zasady BHP oraz konieczne czynności operatora w trakcie pracy,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa oraz dozoru technicznego,
 • informacje o parametrach ładowarek,
 • zajęcia praktyczne z doświadczonym nauczycielem.

Pewność rzetelnego i profesjonalnego szkolenia z kat. IWJO, zgodnego z wymogami UDT

Wszystkie kursy i szkolenia dostępne w Ośrodku Konsultingowo-Szkoleniowym BHP-KOMPLEX w Poznaniu to gwarancja wysokiej jakości materiałów szkoleniowych, pochodzących od UDT, a tym samym – zawierających podstawę programową, która jest przez Urząd wymagana. Takie programy uzyskują ośrodki, które są zarejestrowane w Akademii UDT. BHP-KOMPLEX dysponuje również programami szkoleniowymi, pochodzącymi z Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, które są zgodne z Ustawą o Dozorze Technicznym. Wśród nich znaleźć można, m.in. program Obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z mechanicznym napędem podnoszenia kat. IWJO.

Dzięki realizacji podstawy programowej, zgodnej z przepisami prawa, każdy kursant zyskuje pewność rzetelnego przygotowania do egzaminu, a tym samym – do uzyskania odpowiednich uprawnień. Niewątpliwym atutem BHP-KOMPLEX jest również prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanego, doświadczonego pracownika. Jeśli potrzebujesz kursu na kategorię IWJO – Poznań ma ofertę przygotowaną specjalnie dla Ciebie.

Zaufali Nam