Dotacje ZUS na poprawę warunków pracy BHP

 

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić zatrudnionym w swoim zakładzie możliwie najwyższe bezpieczeństwo na ich stanowisku, jak i na obszarze całej firmy. Inwestycja w nowoczesne rozwiązania jednak może być kosztowna, ale z perspektywy prawa często jest konieczna. A czy wiecie Państwo, że co roku ZUS oferuje dofinansowanie na poprawę warunków pracy BHP? Dotacje te są rozdysponowywane na podstawie konkursu. Aby w nim uczestniczyć, należy przesłać stosowny wniosek wraz z dokumentacją, w tym m.in. ocenami ryzyka i obciążeniami np. układu mięśniowo szkieletowego.

Przygotowanie kompletu dokumentów, jak i złożenie wniosku do rozpatrzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga zaangażowania i wiedzy. Jeśli chcecie Państwo uzyskać potrzebne dofinansowanie ZUS na poprawę warunków pracy BHP i mieć pewność, że cała dokumentacja została poprawnie złożona – zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Dofinansowanie ZUS BHP 2024

Jako profesjonaliści od BHP, specjalizujący się m.in. w pozyskiwaniu dotacji ZUS na poprawę warunków pracy. Oferujemy profesjonalne opracowywanie Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, realizowanego dorocznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działań inwestycyjnych i doradczych ogłaszanych na stronie www.prewencja.zus.pl.

dotacje-ZUS-na-poprawę-warunkow-pracy-bhp

Celem dotacji udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest polepszenie warunków pracowników przez inwestycję w nowoczesne systemy poprawiające ich komfort i bezpieczeństwo wykonywania swoich obowiązków. Wiąże się to więc ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia wypadków lub chorób zawodowych, wynikających z przebywania na danym stanowisku.

Jakie zaś są kwoty dofinansowania ZUS? Rozpisany w 2023 roku konkurs przewidywał łączną pulę 100 mln złotych do rozdysponowania między różnymi podmiotami na poprawę warunków pracy i ogólnie pojętego BHP. Przedsiębiorstwa i instytucje wnioskujące o udzielenie stosownego finansowania mogły liczyć na sumy w wysokości od minimum 10 tys. zł do 300 tys. zł, przy czym 299 tys. musiało zostać przeznaczone na nowe rozwiązania techniczne, z kolei 1 tys. na działania doradcze.

Aby ubiegać się o wskazaną dotację, przedsiębiorca musiał też spełnić szereg warunków, w tym m.in.:

 • mieć uregulowane opłaty składek do ZUS oraz podatki,
 • firma nie mogła znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, być w trakcie likwidacji czy postępowania upadłościowego albo układowego z wierzycielem,
 • od dnia otrzymania lub momentu zwrotu ostatniego dofinansowania z ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) musiały minąć co najmniej 3 lata.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189)

Przygotujemy za Ciebie m. in:

 • Ocenę ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy;
 • Wydatek energetyczny (ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego) na każdym stanowisku pracy;
 • Dokumentację zdjęciową obiektów przedsiębiorstwa lub miejsc usytuowania stanowisk pracy;
 • Przeanalizujemy pomiary środowiska pracy;
 • Na podstawie zebranych informacji właściwie uzasadnimy we wniosku potrzebę realizacji Twojego przedsięwzięcia;
 • Ocenimy i przeanalizujemy wymagania zgodnie z obowiązującym stanem formalnym i merytorycznym zgodnie z wytycznymi ZUS uwzględniając praktykę krajową;
 • Ponadto w ramach współpracy sprawujemy opiekę merytoryczną przed, w trakcie i po realizacji projektu.

Co dokładnie podlega dofinansowaniu?

Jako że jest to dotacja ZUS na poprawę BHP i ogólnie warunków pracy w danym zakładzie, może być ona wykorzystywana na wszelkie rozwiązania służące prewencji wypadkowej. Wśród nich wymienia się m.in.:

 • instalację osłon chroniących przed niebezpieczeństwem ze strony maszyn i urządzeń,
 • montaż optoelektrycznych urządzeń ochronnych (w tym kurtyn świetlnych i skanerów laserowych),
 • zastosowanie urządzeń ochronnych czułych na nacisk,
 • wdrożenie elementów systemów sterowania podnoszących bezpieczeństwo użytkowników,
 • budowę kabin i obudów redukujących hałas (dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych),
 • montaż wszelkich osłon i ekranów, zabezpieczających przed promieniowaniem optycznym, dźwiękami o wysokim natężeniu lub polem elektromagnetycznym,
 • instalację nowoczesnych systemów wentylacji, w tym także z filtrami,
 • wprowadzenie poprawek dla bezpieczeństwa pracy na wysokości,
 • zakup urządzeń pomagających odciążyć układ mięśniowo-szkieletowy przy zadaniach manualnych, związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,
 • inwestycję w wózek widłowy,
 • wdrożenie rozwiązań poprawiających warunki BHP przez redukcję zagrożenia ze strony czynników biologicznych.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie ZUS 2024?

Do złożenia wniosku o dofinansowanie ZUS na poprawę BHP w zakładzie pracy, konieczna jest stosowna analiza sytuacji dotyczącej warunków w danej firmie. Trzeba bowiem wykazać przynajmniej jeden czynnik, jaki w ramach zainwestowanych środków zostanie ograniczony. Wśród nich wylicza się m.in.:

 • mikroklimat,
 • czynniki chemiczne, biologiczne lub mechaniczne,
 • hałas,
 • promieniowanie jonizujące,
 • pole elektromagnetyczne,
 • obciążenie fizyczne, dynamiczne lub statyczne.

Na podstawie tej analizy powstaje potrzebna dokumentacja. Oba te zadania, tj. analizę, jak i sporządzenie potrzebnych dokumentów, warto zostawić ekspertom.

Co warto wiedzieć

1. Pomiary czynników szkodliwych muszą być wykonane przez akredytowane laboratoria określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166, z 2019 r. poz. 1995, z 2022 r. poz. 2662).

2. Nie podlegają dofinansowaniu:

 • działania i czynności związane z odbiorem, dostawą, demontażem, uruchomieniem, dopuszczeniem do użytkowania, serwisowaniem – urządzeń, środków trwałych lub innych elementów infrastruktury, oraz szkoleniami, dojazdami, zakwaterowaniem;
 • działania inwestycyjne dotyczące stanowisk pracy usytuowanych w budynkach/obiektach, które nie zostały wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ich realizacji lub nie są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Kolejne dofinansowanie może zostać zrealizowane po upływie 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

4. Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektów są kwotami brutto i z roku na rok są podwyższane co pozwala na realizację większej ilości działań.

5. Konkurs ogłaszany jest w różnych terminach. Jego rozpatrzenie odbywa się zawsze z końcem roku kalendarzowego, w którym konkurs został ogłoszony. Wynikiem tego, trzeba mieć na uwadze, że proces aplikacyjny to długoterminowa inwestycja. Twoje zobowiązanie W związku z realizacją Twojego przedsięwzięcia oczekujemy:

 • Posiadania poprawnie wykonanych sprawozdań z pomiarów parametrów środowiska pracy przez akredytowane laboratorium (w przypadku projektów, które ich wymagają) CO NAJMNIEJ 2 LATA wstecz;
 • Niezalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 • Niezalegania z opłacaniem podatków;
 • Wydelegowania osoby do kontaktu.

Prawidłowe uzupełnienie wniosku jest decydujące w związku z przyznaniem dotacji, dlatego jesteśmy my, aby wykonać to ze szczególną starannością i dokładnością za Ciebie!

Zapytaj o sporządzenie Wniosku ZUS

Zaufali Nam