Wypadki przy pracy

Miałeś wypadek w pracy? Nie musisz się martwić. Jako przewodniczący zespołu powypadkowego, sporządzimy pełną dokumentację.
Nasza oferta dotyczy

  • Wypadkiem przy pracy,
  • Wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy,
  • Wypadkiem w drodze do i z pracy.

A także wypadków zbiorowych czy śmiertelnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz.1673, z późn. zm.) wypadkiem przy pracy nazywamy zdarzenie:

  • nagłe,
  • wywołane przyczyną zewnętrzną,
  • powodujące uraz lub śmierć,
  • które nastąpiło w związku z wykonywana pracą.

Wszystkie wymienione wyżej elementy muszą zaistnieć jednocześnie, aby zdarzenie, któremu uległ pracownik, mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Pomożemy Tobie, prawidłowo zakwalifikować wypadek oraz opracować stosowną dokumentację.

Zaufali Nam